20. – 26. studenog 2017.

RASPORED  SVETIH  MISA
 
 
 
Ponedjeljak, 20. studenoga
7 –  Zora Cerančević za sve svoje ++
7 –  Djeca za +rod. IVANA i ANU Zelčić  te ZVONKU i NEVENKU Kalin
18 –  Marko Bradarić i ob. za +rod. JOZU i  SERAFINU, braću IVANA, STIPU,  MARKA i BLAGU, sestre JANJU i  KATU, sestrića JURU Bradarića te  ost. ++ iz ob. 
 
 
Utorak,  21. studenoga
7 –  Nada Bebek za +rod. NIKOLU i  BOŽICU, brata ZVONKU, supruga  SREĆKA te ost. ++ iz ob. Kavelj i  Bebek
7 –  Biljana Marić i ob. za +rod. GOJKA i  ŠIMU te brata MILENKA
18 –  Ob. za +MARKA Maslaća
 
 
Srijeda, 22. studenoga
7 –  Neda Böhm i ob. za +rod. BRANKA i  LUCU Cvitanović te braću MARKA  i ZVONKU
7 –  Sestra Rajka za +brata MLADENA  Križanca
18 –  Ob. za +IVANA Rozića (30. g.)
 
 
Četvrtak, 23. studenoga
7 –  Ob. Grbović za MILU i VJERU  Dugandžić
7 –  Dragica Jeličić za +MARKA i  RADOJKU Jeličić
18 –  Senka Merdžo za +kćer SILVIJU (1.  g.) i supruga STANKA Mardžu
 
 
Petak, 24. studenoga
7 –  Vladimir i Vjekoslava Marić za  +RUŽU Vladić
7 –  Pavica Primorac za +rod. BOŠKA i  STANU, braću MARINKA i  FRANJU
18 –  Supruga Neda Ferjančić i djeca za  +PERU (g.)
 
 
Subota, 25. studenoga
7 –  Goran i Sanela Miličević za +NIKOLU  Ostojića i VINKA Miličevića
7 –  Ob. za +MILU Šunjića, njegove rod.  MIHU i MANDU te ost. ++ iz ob.  Šunjić
18 –  Ob. Marinka Tomića za +rod. JURU i  TEREZIJU
19 –  Vjenčanje
 
 
Nedjelja, 26. studenoga
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati
 
About the Author