20. – 26. kolovoza 2017.

RASPORED  SVETIH  MISARASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 21. kolovoza

7 – Supruga Danica i dj. za +LJUBU Boškovića, njegove rod. IVU i ILIJU, svoje rod. ANICU i DANIJELA te sve ++ iz ob. Bošković i Opančar

20 – Ljubo Boban za +oca ANDRIJU i ost. ++ iz ob Boban te tetku MATIJU Humar

Utorak, 22. kolovoza

7 – Nada Bebek za +supruga SREĆKA Bebeka, brata MARINKA, rod. LUCU i VINKA, jetrvu KATU

20 – Ob. za +IVANA Pinjuha

Srijeda, 23. kolovoza

7 – Stjepan Prskalo i ob. za +rod. MATIJU i JAGU, suprugu VIDU, braću NIKICU i MATU te tetku BARBARU

20 – Djeca za +rod. VIDU (1. g.) i JURU Peko

Četvrtak, 24. kolovoza

7 – Branka Raič za +rod. MIRKA i MARU Čarapina te sve ++ iz ob. Čarapina i Rotim

20 – Drina Bakula za +rod. MARINKA i IVU

Petak, 25. kolovoza

7 – Zlata Bogdanović i ob. za +supruga KARLA, rod. KAZIMIRA i ANĐU Bogdanović, IVANA i LJUBICU Mandić, JOZU Bogdanovića te RITU Mandić

18.30 – Vjenčanje: Bakula – Kolobara

20 – Ob. za +BOŽANU Kordić (2. g.)

Subota, 26. kolovoza

7 – Kata i Marko Dragić za +rod. CVITU, TADIJU i MATU Lovrić20 – Supruga Marija za +NIKOLU Kokića

Nedjelja, 27. kolovozaSvete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11  i  20 sati

About the Author