2. – 8. listopada 2017.

RASPORED  SVETIH  MISA
 
 
Ponedjeljak, 2. listopada
7 –  Ivka Paurević za +sestru LJUBU  Pelušić, njenog supruga PAVU i ost.  ++ iz ob. 
7 –  Ob. za +VLADIMIRA Šakotu
18 –  Ob. Bore i Ljubice Blažević za  +IVANA-IĆU i RUŽU Blažević te  DRAGICU i FRANJU Anđelić
 
 
Utorak,  3. listopada
7 –  Nina Gilja za +GRGU Vukoju
7 –  Svjetlana i Stela za +oca NIKOLU  Benu i ANKU Azinović
18 –  Zorka Bakula za +supruga JERKU,  svekra NIKOLU i svekrvu ANĐU
 
 
Srijeda, 4. listopada
7 –  Mladen i Julijana Lesko za sve ++ iz  ob. Lesko i Sauzer
7 –  Štefa Krtalić za +supruga MARKA,  IVU i DRAGANA Krtalića, rod.  PERU i MARU te brata NIKU  Arapovića
18 –  Mira Zelenika za +rod. i za sve ++ iz  ob. Zelenika i Ćorić
 
 
Četvrtak, 5. listopada
7 –  Ljubica Karlušić za +supruga  ANĐELKA, njegove rod. ANTUNA  i RUŽU, braću BOŠKA, ILIJU i  ANTU
7 –  Elvira Prekpalaj za +oca KOLJA  Djevelekaja
18 –  Dinka Budimir za +rod. ANTU i  ANICU, svekra BOŽU, svekrvu  MATIJU, braću JOZU, PETRA i  VINKA te nevjestu DANICU
 
 
Petak, 6. listopada
7 –  Darko Kunštek za sve svoje ++
7 –  Marica Rozić za sve svoje ++ iz ob.  Martinović i Rozić
18 –  Supruga i dj. za +ILIJU Musu, rod.  PERU i KATU, MARKA i MATIJU
 
 
Subota, 7. listopada
7 –  Kći Olga za +rod. MATU i RUŽU  Čuljak i ost. ++
7 –  Dragan Anđelić za sve svoje ++ iz  ob. Anđelić i Krstić
18 –  Mate i Mirjana Soldo za sve svoje ++
 
 
Nedjelja, 8. listopada
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati
About the Author