19. kolovoza 2018.

Crkveni brak žele sklopiti:

  • Marko Zelenika, sin Mirka i Marije r. Martinović, naša župa i Natalija Čović, kći Pere i Branke r. Delić, katedralna župa. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 24. 8. 2018.

 

  • Josip Celić, sin Mladena i Marice r. Kvesić, naša župa i Ivana Kolobarić, kći Ljubomira i Ljilje r. Marinčić, župa sv. Mateja. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja na Rudniku, 25. 8. 2018.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je po savjesti javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje blagoslova!

About the Author