18. – 24. lipnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA

 

 

Ponedjeljak, 18. lipnja 

7 –  Stjepan i Manda Vujević za +rod. IVU i  RUŽU, MATU i MILKU

7 –  Mira Vidačak za +ALFREDA i  BOSILJKU Pajer te ost. ++ iz ob.

18 –  Djeca za +ANTU Ljolju (1. g.)

18 –  Ob. za +VLATKA Ivankovića

 

 

Utorak, 19. lipnja 

7 –  Mile Prusina i ob. za +rod. ANKU i  ANĐELKA

7 –  Marica Lasić za sve ++ iz ob. Lasić i  Marić

18 –  Barbara Čerkez za sve ++ iz ob. Ančić

 

 

Srijeda, 20. lipnja 

7 –  Kćeri Katica i Slavica za +roditelje i sve  ++ iz ob. Černi i Moc

7 –  Božana Bošković za +oca BOŠKA,  djeda ĐURU, baku IVANU te ost. ++ iz  ob. Raič

18 –  Marko Šunjić za +suprugu i ost. ++ iz  obitelji

 

 

Četvrtak, 21. lipnja 

7 –  Supruga i dj. za +TOMISLAVA Merdžu  (2. g.)

7 –  Pavica Primorac za +rod. BOŠKA i  STANU, braću FRANJU i MARINKA  te NIKOLU Golemca

18 –  Unuka Antonija za +VINKU Mustapić  (1. g.), djeda LJUBU, majku MIRJANU  i tetku LJUBU

 

 

Petak, 22. lipnja

7 –  Davorka Bošnjak i kći Nataša za  +JOSIPA (branitelj)

7 –  Dubravka Ćorić za +MARIJA

18 –  Vera Šaravanja za sve svoje ++ iz ob.  Šaravanja i Vučić

 

 

Subota, 23. lipnja

7 –  Kata Čarapina za +sina MIROSLAVA i  supruga PETRA

7 –  Obitelj za +rod. ANĐU i IVANA Džidić

18 –  Tomo i Olga Primorac za sve svoje ++

18.30 –  Vjenčanje: Radalj – Šarić

 

 

Nedjelja, 24. lipnja

 Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati 

About the Author