17. do 23. rujna

 

RASPORED  SVETIH  MISA

 

 

Ponedjeljak, 17. rujna     

7 –       Petar Anđelić za +sina FRANJU,                       suprugu DRAGICU te ost. ++ iz ob.                               Anđelić i Žilić

7 –        Supruga Anđelka za +NIKULU                         Kundačinu te rod. IVU i RUŽU,                      tetku MARU i ost. ++ iz ob.

18 –      Obitelj za +DRAGOLJUBA                                Aćimovića (1. g.)

 

 

Utorak, 18. rujna

7 –       Miroslav i Sonja Lovrić za +rod.                       IVANA, DRAGICU, ĆIRILA i                        BRANKU

7 –        Supruga Jadranka i dj. za +SLAVKA                               Kolobaru, roditelje i tetku

18 –      Supruga Stanka Krtalić i ob. za                         +KREŠIMIRA, sestru FRANCISKU,                             rod. MATU i DANICU te ost. ++ iz                               ob. Krtalić i Šunjić

 

 

Srijeda, 19. rujna

7 –       Roditelji za +PETRU Leženić

7 –        Supruga Anka za +GRGU Dundovića

18 –      Vlado Gilja za +majku IVU, djeda                   PERU, baku ŠIMU, tetke ZORKU,                                DRAGICU i MARU te ost. ++ iz ob.

 

 

Četvrtak, 20. rujna

7 –       Ob. Arapović za +MARKA i IVANA                                te ost. ++ iz ob. Arapović

7 –        Marina Nuić za +sina ANDREJA

18 –      Dragica Ostojić za +sina JORDANA,                                supruga IVANA te ost. ++ iz ob.                     Ostojić i Krtalić

 

 

Petak, 21. rujna

7 –       Anica Maj i ob. za sve ++ iz ob. Maj                                i Lukenda

7 –        Ob. Mikulić za +JURU Mikulića,                       ZORU i IVANA Ševu te ost. ++ iz ob.

18 –      Marinko Marić za +rod. ILKU i                         ŠIMUNA, sestru RUŽU

18.30 –                   Vjenčanje: Šutalo – Aničić

 

 

Subota, 22. rujna              

7 –       Anka i Pero Marić za +rod. MARU,                  ILIJU, MARTINA i ANICU te ost. ++                           iz ob. Primorac

7 –        Ljubica Mucić-Cica za +rod. IVANA                               i JELENU, brata i nevjestu, tetku                   LJUBICU i ujaka PERU

18 –      Marija Anić i ob. za +MARINKA, oca                             FRANJU Vukića, svekra DRAGU                  Anića, prijatelje RADMILU i IVANA                          Zeleniku

 

 

Nedjelja, 23. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author