17. – 23. srpnja 2016.

RASPORED SVETIH MISA

 

Ponedjeljak, 18. srpnja
7 – Supruga Anica i dj. za +SLAVKA Vladića
20 – Vinka Ćorić i dj. za +supruga SLAVKA i ost. ++ iz ob.

 

Utorak, 19. srpnja
7 – Supruga Anka i kći Andrea za +LUKU Lukića
20 – Majka Ruža za +STJEPANA Salmanića (g.), supruga ILIJU i sve ++ iz ob. Salmanić i Perić

 

Srijeda, 20. srpnja
7 – Sin i supruga za +NIKOLU Bagu, KARLA i ANKU Horvat
20 – Ljubo i Nada Marić s ob. za +rod. MARKA i DRAGICU Marić, IVANA i DRAGICU Zeljko te brata IVANA

 

Četvrtak, 21. srpnja
7 – Olga Jović i dj. za +supruga JOSIPA, rod. IVANA i BLAŽICU, svekra MARKA, svekrvu MARICU i tetku JANJU
20 – Ob. Barbarić za +ŽARKA Barbarića, IVANA Zovku i sve ++ iz ob. Barbarić, Slišković i Matijević

 

Petak, 22. srpnja
7 – Supruga Božana i kćer Dragica za +STANISLAVA Mijatovića
20 – Dragica Ivanković za sve svoje ++

 

Subota, 23. srpnja
7 – Djeca za +MILKU Jukanović i ost. ++ iz ob.
18 – Vjenčanje: Perić – Pekić
18.30 – Vjenčanje: Čarapina – Čulina
20 – Obitelj za +LJUBICU Buntić (1. g.)

 

Nedjelja, 24. srpnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati

About the Author