16. listopada 2016.

Crkveni brak žele sklopiti:

– Vanja Ćubela, sin Predraga i Lidije r. Dušanić, župa sv. Tome i Kristina Arelić, kći Mladena i Ive r. Bošnjak, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 22. 10. 2016.

– Darko Zovko, sin Luke i Ivanke r. Pinjuh, naša župa i Monika Čule, kći Damira i Ankice r. Miljko, katedralna župa. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 22. 10. 2016.

– Goran Pranjić, sin Marka i Katice r. Rudež, naša župa i Ružica Limov, kći Nedjeljka i Ljiljane r. Proleta, župa Gabela. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Stjepana – Gabela, 21. 10. 2016.

– Ivan Buhač, sin Zdravka i Ljilje r. Musa, naša župa i Ana Marija Čugelj, kći Tonia i Dragane r. Burić, župa sv. Tome. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Tome, 28. 10. 2016.

About the Author