16. – 22. listopada 2016.

RASPORED SVETIH MISA

 

Ponedjeljak, 17. listopada
7 – Ob. Vukoja za +VINKA Vukoju (1. g.)
7 – Miljana Zovko za +rod. KARLA i GABRU Markić
18 – Drago Kraljević za +rod. IVU i FRANJU, brata ANTU i nevjestu VINKU Kraljević

 

Utorak, 18. listopada
7 – Ljubica Dragoje za +sina SLAVENKA i TONOGA te sve ++ iz ob. Dragoje i Krtalić
7 – Darko Kunštek za sve svoje ++
18 – Zoran Katura za +rod. STJEPANA i DANICU te ost. ++

 

Srijeda, 19. listopada
7 – Senka Demirović i ob. za +PETRA i BOŽICU Dilber
7 – Franjo i Ljubica Andačić za +STANKA i LUCU Andačić, DANU i BOŽICU Sulić, VIKTORIJU Intihar te sve ++ iz ob. Andačić i Sulić
18 – Supruga Šima i ob. za +BARTULA, STJEPANA Petrića i sve ++ iz ov. Petrić i Krtalić

 

Četvrtak, 20. listopada
7 – Nikica Dragoje za +oca MILU
7 – Obitelj za +BOŽICU, ILIJU, MARKA Maslaća i ost. ++ iz ob.
18 – Ob. Alpeza za +MILANA i DRAGICU te sve ++ iz ob. Čalić

 

Petak, 21. listopada
7 – Helena i Damir Lasić za sve svoje ++
7 – Josip Zeko za +rod. IVICU i ANKU te braću ANTU i MATU
18 – Jure i Snježana Puce za +sina BLAŽENKA

 

Subota, 22. listopada
7 – Djeca za +rod. ANTU i STANU Krtalić i sve ++ iz ob. Krtalić i Čuljak
7 – Dragica Marić za +djedove PERU i GRGU, bake DRAGICU i BLAGICU, strica MILU, tetke ANICU, IVU i SLAVU te ost. ++
18 – Sin Bojan i rod. za +OLIVERU Capuder (1. g.)

 

Nedjelja, 23. listopada
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author