15. – 21. kolovoza 2016.

RASPORED  SVETIH  MISA
Ponedjeljak, 15. kolovoza – VELIKA GOSPA
Svete Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati
Utorak, 16. kolovoza
7 – Štefa Krtalić za +supruga MARKA, rod. PERU i MARU, brata NIKU, svekra STOJANA, svekrvu STANU, zaovu IVU i njenog sina DRAGANA
20 – Milka Knezović za +supruga DAMIRA Knezovića (g.)
Srijeda, 17. kolovoza
7 – Kćeri Ozana i Arijana s ob. za +rod. ILIJU i DELFU Tomić
20 – Kći Spomenka za +majku KATU Vukoja
Četvrtak, 18. kolovoza
7 – Ob. Karlušić za +ANĐELKA, ANTUNA, RUŽU, BOŠKA, ILIJU i ANTU
20 – Sestre Natalija i Marija za +VLADU Šantića – nestalog generala HVO-a
Petak, 19. kolovoza
7 – Supruga Manda i dj. za +STANKA i sina DALIBORA Šarića
20 – Sanela i Damir Mešić za sve svoje ++
Subota, 20. kolovoza
7 – Obitelj za +FRANU Bazinu i ost. ++ iz ob. Bazina i Lasić
20 – Drina Bakula za sve svoje ++
Nedjelja, 21. kolovoza
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati 
About the Author