13. do 20. ožujka 2016.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 14. ožujka

7 – Supruga za +STJEPANA Dragoja i njegove rod.
7 – Pero i Ivanka Ćorić za sve ++ iz ob. Čović i Ostojić
18 – Mara Jurić za +supruga MATU Jurića, rod. ŠIMUNA i LUCU, brata IVU, sestru ANU te ost. ++ iz ob. Šimunović

Utorak, 15. ožujka

7 – Marija Janjić za +majku ZORKU Janjić
7 – Vera Ostojić za +GORDANA i GORDANU Ostojić
18 – Zvonimir Jurić za +rod. IVANA i KATICU, sestru MIRJANU i ost. ++

Srijeda, 16. ožujka

7 – Supruga Ana i dj. za +STJEPANA Krtalića, svekra ANDRIJU i svekrvu SLAVU
7 – Mira Zovko za +supruga MARKA, rod. JOSIPA i MILKU, svekra TADIJU, svekrvu CVIJETU i brata IVU
18 – Djeca za +rod. IVANA i STOJU Pranjić, brata DRAGANA, zeta MILU i ost. ++ iz ob. Pranjić, Ravlić i Krezić

Četvrtak, 17. ožujka

7 – Smilja Porobija za +supruga IVANA, svekra, svekrvu i svoje rod.
7 – Anica Zovko za +rod., svekra i svekrvu, braću i sestre te ost. ++ iz ob.
18 – Supruga Maja i dj. za +ROMEA Lasića i ost. ++ iz ob. Lasić

Petak, 18. veljače

7 – Mladen Paponja za +rod. FILIPA i ANICU, brata VLADU, zeta ŽELJKA Šilića, rod. IVANA i MARU, brata BOŽU, sestru JANJU te zeta BOŽU Kraljevića
7 – Vlatko Ivanković i dj. za +suprugu MARICU
18 – N. N. za +IVU Bešliju (1. g.)

Subota, 19. ožujka – sv. Josip, zaručnik BDM

7 – Dražan i Branka Bevanda za +ILIJU i IVU Bevandu, DRINU Bazina te ost. ++ iz ob.
7 – Zdravka Bosnić za +oca STOJANA Marića, svekra ĐURU i svekrvu MARIJU
18 – Nevena Erceg za +oca MILANA, brata BORISA, strica MIRKA te sve ++ iz ob. Erceg

Nedjelja, 20. ožujka – CVJETNICA
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author