13. – 19. srpnja 2015.

Ponedjeljak, 13. srpnja

7 – Ruža Marić za +supruga MARTINA, sina MATU i sestričnu GORDANU Bošnjak

20 – Sin Ljubo i ob. za +MARKA i DRAGICU Marić

Utorak, 14. srpnja

7 – Surpuga Nevenka Mendeš i dj. za +MARIJANA te njegove rod. IVANA i IVU

20 – Ob. Mije i Lijlje Krištić za +rod., braću i sestre

Srijeda, 15. srpnja

7 – Anja i Sandra Zebić za +ŽELJKA Zebića

20 – Supruga i dj. za +ŽARKA i sve ++ iz ob. Škegro i Čolak

Četvrtak, 16. srpnja

7 – Anica Vladić i dj. za +supruga SLAVKA Vladića

20 – Pero i Ivanka Ćorić za sve svoje pokojne iz ob. Ćorić i Ostojić

Petak, 17. srpnja

7 – Vinka Ćorić i dj. za +SLAVKA Ćorića i ost. ++ iz ob.

20 – Supruga Anka i kći Andrea za +LUKU Lukića

Subota, 18. srpnja

7 – Supruga Maja i sin Toni za +ŽELJKA Buconjića

18.30 – Vjenčanje: Nikolić – Hadžiosmanović

20 – Majka Ruža za +STJEPANA Salmanića (branitelj), supruga ILIJU, rod. i ost. ++ iz ob. Salmanić i Perić

Nedjelja, 19. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati

About the Author