13. – 19. kolovoza 2017.

RASPORED  SVETIH  MISARASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 14. kolovoza

7 – Djeca Ariana i Ozana za +rod. ILIJU i DELFU

20 – Djeca za +rod. MIROSLAVA i SLAVKU Šimunović, baku MILKU i ost. ++ iz ob.

Utorak,  15. kolovoza – VELIKA GOSPA

Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati

Srijeda, 16. kolovoza

7 – Kći Vesna za +rod. OTA i IVANKU Hulejuk

20 – Darija Zelenika za +kumu IVANKU

Četvrtak, 17. kolovoza

7 – Kći Spomenka za +majku KATU Vukoja

20 – Mate i Ruža Vlaho za ++ iz ob. Vlaho i Barbarić

Petak, 18. kolovoza

7 – Ankica Raič za +MARU i TOMU, sestru DRAGICU, braću ANTU i JOSIPA Brekalo

20 – Marinko Marijanović za +rod. MATU i JANJU, djeda NIKU te ost. ++

Subota, 19. kolovoza

7 – Supruga Manda Šarić za +STANKA i sina DALIBORA

20 – Ob. Bazina za +FRANU i ost. ++ iz ob. Bazina i Lasić

Nedjelja, 20. kolovozaSvete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11  i  20 sati

About the Author