11. 8. 2019.

Crkveni brak žele sklopiti:

  • Dario Puljić, sin Đure i Snježane r. Kunovac i Sandra Jelčić, kći Dinka i Erne r. Dilberović, oboje iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 18. 8. 2019.
  • Antonio Pejić, sin Petra i Cmilje r. Aničić, naša župa i Zdravka Dodig, kći Ante-Marija i Kate r. Jerković, iz Metkovića. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 25. 8. 2019.
    Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je po savjesti javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje blagoslova!
About the Author