10. do 16. rujna

RASPORED  SVETIH  MISA

 

 

Ponedjeljak, 10. rujna     

7 –       Ružica Veber za +rod. MARU i                         ANTUNA te ost. ++ iz ob.

7 –        Supruga Veselka i ob. za +ANDRIJU                               Mijana i ost. ++ iz ob.

18 –      Supruga i dj. za +LUKU Zovko

18 –      Ob. Bošnjak-Protrka za +JELKU                      Bošnjak (1. g.)

 

 

Utorak, 11. rujna

7 –       Ilija Ljolje za +rod. MARKA i RUŽU

7 –        Slavko Vujinović za +rod. LUKU i                    STOJU te sve ++ iz ob. Vujinović i                 Salmanić

18 –      Mirko Lovrić i ob. za +oca SLAVKA i                             njegove roditelje

18 –      Supruga Radica i sin za +PETRA                      Pavlovića

 

 

Srijeda, 12. rujna

7 –       Ob. Petrić za +djedove BARTOLA i                 NEDJELJKA  te bake MARICU i                   MILICU

7 –        Supruga Vinka Soldo i dj. za +PETRA

18 –      Supruga Zora i dj. za +DRAGU                         Čerkeza

 

 

Četvrtak, 13. rujna

7 –       Marijo Šego za +oca BLAGU

7 –        Marko Šetka za +rod. ANDRIJU i                     MARIJU, sestru ANICU, sestrića                    DANIJELA te ost. ++ iz ob. Šetka

18 –      Marija Trubarac za +rod. TADIJU i                  FINKU Marić

 

 

Petak, 14. rujna

7 –       Supruga Dubravka Vasilina za                          +ZVONIMIRA

7 –        Ljuban Boban za +oca ANDRIJU,                   tetku MATIJU Humar te ost. ++ iz                                ob. Boban

18 –      Obitelj za +ANKICU Zrimšek (1. g.)

 

 

Subota, 15. rujna              

7 –       Supruga Ružica i dj. za +FRANU                      Zovko i ost. ++ iz ob. Zovko i Mikulić

7 –        Ljubica Jurić za sve ++ iz ob. Jurić i                  Pehar

18 –      Supruga Iva Bulić za +IVANA i sve                 ++ iz ob. Bulić, Marinčić i Pavlović

 

 

Nedjelja, 16. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author