10. 11. 2019.

Crkveni brak žele sklopiti:

  • Saša Bušić, sin Zorana i Milene r. Đokanović, naša župa i Ivana Krešić, kći Dražena i Mirjane r. Ćihović, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla – Mostar, 15. 11. 2019.
  • Damir Tučić, sin Mate i Zore r. Jurić, naša župa i Helena Pavlović, kći Srećka i Ljubice r. Matić, župa sv. Mateja. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja – Mostar, 16. 11. 2019.
  • Željko Matković, sin Branka i Branke r. Baković, naša župa i Anamarija Zovko, kći Ivice i Zorice r. Zelenika, katedralna župa. Vjenčanje je predviđeno u župi Marije Majke Crkve – Katedrala – Mostar, 16. 11. 2019.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je po savjesti javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova!

About the Author