1. 9. 2019.

ŽENIDBENI  NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti:

  • Marko Kolar, sin Luke i Slađane r. Pranjić, naša župa i Mija Lovrić, kći Zorana i Marice r. Aničić, župa sv. Mateja. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja na Rudniku, 6. 9. 2019.
  • Mario Martinović, sin Ivana i Nade r. Azinović, naša župa i Monika Pavković, kći Dražana i Katice r. Ivanković, župa sv. Luke. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Luke u Ilićima, 7. 9. 2019.
  • Matej Crnjac, sin Anđelka i Ljiljane r. Šiljeg, župa sv. Mateja i Ana-Marija Ćosić, kći Ante i Mirjane r. Pehar, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 13. 9. 2019.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je po savjesti javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje blagoslova!

About the Author