vjeronaukŽupni vjeronauk u našoj župi počinje u utorak, 3. 2. 2015., po dosadašnjem rasporedu. Molimo vjeroučenike da redovito idu na župni vjeronauk.