Od sutra, 5. 2. 2018., nastavljamo sa župnim vjeronaukom, po ustaljenom rasporedu. Molimo djecu da dolaze redovito na vjeronauk.