Još ovaj tjedan imat ćemo župni vjeronauk za svu djecu po ustaljenom rasporedu. Molimo djecu da budu i dalje aktivna u dolascima na sv. Misu i na žive zajednice, koje imaju i dalje svoje redovite susrete.