vares.jpgJutros, 3. 6. 2012. u 6 sati otišao je naš dječji zbor Anđeli sv. Ivana u Vareš, rodnu župu naše Jelene Šimić, koja vodi taj zbor.

vares.jpgJutros, 3. 6. 2012. u 6 sati otišao je naš dječji zbor Anđeli sv. Ivana u Vareš, rodnu župu naše Jelene Šimić, koja vodi taj zbor.