advent.jpgDanas, prvom nedjeljom došašća započinje nova Crkvena godina koja ima svoj liturgijski ritam i u kojoj su smješteni svi važniji događaji našeg spasenja, a najvažniji su Uskrs i Božić.

advent.jpgDanas, prvom nedjeljom došašća započinje nova Crkvena godina koja ima svoj liturgijski ritam i u kojoj su smješteni svi važniji događaji našeg spasenja, a najvažniji su Uskrs i Božić.