Danas, na blagdan Krštenja Gospodinova, završava božićni ciklus liturgijske godine i započinje vrijeme kroz godinu.