ispovijed.jpg

Već sada najavljujemo da će ispovijed za djecu biti 12. 4. u 9 sati, a za sve ostale 15. 4. u 9, 16 i 19 sati…

Već sada najavljujemo da će ispovijed za djecu biti 12. 4. u 9 sati, a za sve ostale 15. 4. u 9, 16 i 19 sati. Raspored ispovijedi u drugim župama donijet ćemo u  idućem broju.