ispovijed01.gif

Raspored ispovijedanja u gradu Mostaru i okolici: Blagaj – Buna, danas, u 14 i 15.30 sati

Raspored ispovijedanja u gradu Mostaru i okolici: 
 – Blagaj – Buna, danas, u 14 i 15.30 sati
 – Sv. Matej, ponedjeljak, 14. 4. u 9, 16 i 19 sati
 – Naša župa, utorak, 15. 4. u 9, 16 i 19 sati
 – Katedrala, srijeda, 16. 4. u 9, 15 i 19 sati.