PRVA PRIČEST: 28. 4. 2019., u 11 sati

KRIZMA: 4. 5. 2019., u 16 sati.