man_with_exclamation_1Molimo sve one koji su se prijavili ili se žele još prijaviti za župno hodočašće u Italiju, sv. Padru Piu krajem mjeseca ožujka 2017., neka dođu u župu na važni sastanak, u utorak, 15. 11. 2016., u 20 sati. Hvala!