sveta_misa.jpgPrilikom prozivanja djece na župnom vjeronauku redovito pitamo da li su djeca bila na nedjeljnoj sv. Misi. Primjećujemo da mnoga djeca ne dolaze na nedjeljnu sv. Misu. Molimo roditelje da tome povete veliku pozornost. Misa je za nas katolike toliko važna da ona sve posvećuje, a i da je bez nje sve suvislo, pa makar to bila i molitva. Sva župna kateheza i sve ostalo treba nas voditi prema sv. Misi jer je u njoj "izvor i vrhunac svega kršćanskog života."

sveta_misa.jpgPrilikom prozivanja djece na župnom vjeronauku redovito pitamo da li su djeca bila na nedjeljnoj sv. Misi. Primjećujemo da mnoga djeca ne dolaze na nedjeljnu sv. Misu. Molimo roditelje da tome povete veliku pozornost. Misa je za nas katolike toliko važna da ona sve posvećuje, a i da je bez nje sve suvislo, pa makar to bila i molitva. Sva župna kateheza i sve ostalo treba nas voditi prema sv. Misi jer je u njoj "izvor i vrhunac svega kršćanskog života."