izrael.jpg

Svi oni koji su se prijavili i koji žele ići u Svetu zemlju, trebaju doći sutra, u ponedjeljak, 4. 11. 2013. u 20 sati…

Svi oni koji su se prijavili i koji žele ići u Svetu zemlju, trebaju doći sutra, u ponedjeljak, 4. 11. 2013. u 20 sati, na važni dogovorni sastanak u vezi puta i uplata za Svetu zemlju.