Ovaj Uskrsni tjedan ne će biti župnog vjeronauka!

Redoviti župni vjeronauk započinje u ponedjeljak, 31. ožujka 2008. po dosadašnjem rasporedu.