zupni_vjeronauk.jpg

Od sutra, 7. 4. pa sve do 2. 5. neće biti  župnog vjeronauka, osim prvopričesnicima i krizmanicima, koji se spremaju na…

Od sutra, 7. 4. pa sve do 2. 5. neće biti  župnog vjeronauka, osim prvopričesnicima i krizmanicima, koji se spremaju na primanje sakramenata. Molimo svu djecu da sudjeluju u obredima u danima koji su pred nama.