zupni_vjeronauk.jpgOvaj tjedan započinjemo sa župnim vjeronaukom po ustaljenom rasporedu.

zupni_vjeronauk.jpgOvaj tjedan započinjemo sa župnim vjeronaukom po ustaljenom rasporedu. Molimo svu djecu da dolaze i da ustraju u započetom duhovnom rastu, Bogu na slavu i sebi na korist i spasenje.