troplet.jpgHrvatska kulturna zajednica Troplet u suradnji s Hrvatskim intelektualnim zborom u BiH organiziraju javnu tribinu na temu: „Žrtve i mučenici drugoga svjetskog rata i poraća u BiH“ na kojoj će predavač biti mons. dr. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH. Uvodno predavanje na temu: „Zakonske osnove i mogućnosti istraživanja zločina i žrtava u BiH“ održat ćedr. sc. Mile Lasić, predsjednik Hrvatskog intelektualnog zbora BiH. Predavanje će se održati u galeriji Katarine Kosače u Domu Herceg Stjepana Kosače u Mostaru u srijedu 4. srpnja 2012. s početkom u 19,00 sati. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovoj tribini na kojoj će se javno govoriti o patnji hrvatskog naroda u vrijeme komunizma o čemu je godinama javno bilo zabranjeno govoriti, a na poseban način o činjenici da se i danas zločini iz prošlog režima nastoje prekriti i negirati.

 

troplet.jpgHrvatska kulturna zajednica Troplet u suradnji s Hrvatskim intelektualnim zborom u BiH organiziraju javnu tribinu na temu: „Žrtve i mučenici drugoga svjetskog rata i poraća u BiH“ na kojoj će predavač biti mons. dr. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH. Uvodno predavanje na temu: „Zakonske osnove i mogućnosti istraživanja zločina i žrtava u BiH“ održat ćedr. sc. Mile Lasić, predsjednik Hrvatskog intelektualnog zbora BiH. Predavanje će se održati u galeriji Katarine Kosače u Domu Herceg Stjepana Kosače u Mostaru u srijedu 4. srpnja 2012. s početkom u 19,00 sati. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovoj tribini na kojoj će se javno govoriti o patnji hrvatskog naroda u vrijeme komunizma o čemu je godinama javno bilo zabranjeno govoriti, a na poseban način o činjenici da se i danas zločini iz prošlog režima nastoje prekriti i negirati.