Ovdje donosimo raspored svetih misa za pokojne koje će se slaviti po grobljima:
 – Na groblju Smrčenjaci u 10 sati.
 – Na groblju Masline u 11 sati.
 – Na Djevojačkom groblju – sv. Ante u 12 sati.
 – Na groblju Orlac u 16 sati.
Svete mise u našoj župnoj crkvi su u: 7, 8 i 18 sati.