sv._petar_i_pavao.jpgU ponedjeljak, 29. 6. 2009. je svetkovina sv. Petra i Pavla. Svete mise u našoj župnoj crkvi bit će u 7, 8 i 18 sati.

sv._petar_i_pavao.jpgU ponedjeljak, 29. 6. 2009. je svetkovina sv. Petra i Pavla. Svete mise u našoj župnoj crkvi bit će u 7, 8 i 18 sati.