sv.luka_evan.jpg

U petak, 18. 10. 2013. je blagdan sv. Luke evanđeliste. Svečano će se proslaviti u župi sv. Luke u Ilićima u 18 sati. Nek zagovor ovog nebeskog…

U petak, 18. 10. 2013. je blagdan sv. Luke evanđeliste. Svečano će se proslaviti u župi sv. Luke u Ilićima u 18 sati. Nek zagovor ovog nebeskog zaštitnika siđe i na sve njegove župljane kao i na sve nas.