kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 25. – 30. travnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 25. – 30. travnja 2011.:

Ponedjeljak, 25. travnja

7 – Ivan Soldo za +suprugu DRAGICU, sina BLAŽENKA, rod. NIKOLU i RUŽU, sestru MARU te brata JURU

18 – Rade Bubalo za +rod. STOJANA i JELU, punca ANTU i punicu MARU Begić

18 – Krešimir Glamuzina i obitelj za +rod. MIRKA i IVU, sestru MILU, zetove GRGU i MATKA, šuru ZVONKA te prijatelja PERU

Utorak, 26. travnja

7 – Obitelj Galić za +BLAŽA, AGATU, STJEPANA i DAVORKU

7 – Danica Palameta i djeca za +STJEPANA (30. g.)

18 – Suprug Ante i djeca za +IVU Ljolje (1. g.)

18 – Josipa Knezović za +rod. JOZU i MATIJU, brata ANTU, sestre ANÐU i JANJU te svaka BERISLAVA Vlahu

18 – Obitelj Rozić za +VEDRANU

Srijeda, 27. travnja

7 – Nela Raspudić za +sestru VESNU Jurić i majku +MIRU Raspudić

7 – Obitelj za +MARICU Knežević

18 – Obitelj za +JAGU Lasića

18 – Dubravka Bandić za +DRAGICU i IVU Kaić

18 – Supruga Smilja Porobija za +IVANA Porobiju, JANJU i MATU Lovrić, svekra ANTU i svekrvu KATU Porobija

Četvrtak, 28. travnja

7 – Luca Biokšić za +supruga VLADU i ostale pokojne iz obitelji

7 – Koviljka Orlović za +rod. STOJKU i TOMU, sestru IVANKU i PAVU Orlovića

18 – Djeca za +rod. ELIZABETU i STANKA Bošnjak

18 – Mara Martinović i djeca za +supruga NEVENKA i sina MARINA

Petak, 29. travnja

7 – Supruga Ivanka i kći Vesna za +OTA Hulejuka

7 – Katica Stapić za +sestru DRAGICU

18 – Djeca za +majku MARU Vasić (1. g.)

18 – Supruga Lucija i kći Danijela za +MARTINA Petrovića

Subota, 30. travnja

7 – Marko Bradarić i obitelj za +brata STIPU, djeda IVANA, stričeve MARKA i PAVU

7 – Ilija Ljolje za +suprugu PERU

7 – Nikica i Marina Ramljak za +SMILJANU Ratković

18 – Supruga i djeca za +IVANA Galića

Nedjelja, 1. svibnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 11 i 18 sati