kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 25. – 30. listopada 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 25. – 30. listopada 2010.:

Ponedjeljak, 25. listopada

7 – Djeca za +FRANJU i MARIJU Bohm

7 – Djeca za +MARIJU Dodig (1. g.)

18 – Sestre Nela i Alma za +brata STIPU i nećaka HRVOJA Sliškovića

18 – Janja Pandža za +sina MARINKA (3. g.) te supruga IVANA, rod. MARIJANA i IVU

Utorak, 26. listopada

7 – Zora Anđelić za +baku IVU i njenog brata PERU

7 – Majka Mara Bevanda, sestre Vesna i Anka za +DAVORKU Kovačević

18 – Obitelj Ilije Muse za +PERU i KATU Musa, MARKA i MATIJU Rozić i ostale ++ iz obitelji

18 – Berislav Martinović za +majku IVU i ostale ++ iz obitelji

Srijeda, 27. listopada

7 – Supruga Filomena i djeca za +MLADENA Čerkeza

7 – Iva Jurković za +sina GORANA Jurkovića (branitelja) te braću VLATKA i PAVU Perića i ostale ++ iz obitelji

18 – Ćiro Rajič za pok. iz obitelji Mlikota, Rajič i Jukić

18 – Stana Jurić i obitelj za +oca ANTU, brata IVANA i ostale ++ iz ob. Bulić

Četvrtak, 28. listopada

7 – Kata Pandža i obitelj za +supruga JOSIPA i sve ++ iz obitelji Pandža i Ramljak

7 – Jasenka Domljan za +MARICU Martinović

18 – Supruga Milka i djeca za +ANDRIJU Andačića i ostale ++ iz obitelji

18 – Kći Marijana i zet Dalibor Lemajić za +KREŠIMIRA Kuzmana

Petak, 29. listopada

7 – Kći Stela za +oca NIKU Viskovića

7 – Rajka Kolobarić za +supruga PETRA i ostale ++ iz obitelji Mandić i Kolobarić

18 – Sin Mladen i obitelj za +majku KSENIJU Palić

18 – Marija Grgić za +rod. NIKOLU i IVANKU Jurić

Subota, 30. listopada

7 – Petar Mikulić za +rod. STANKA i VINKU, nevjestu MLADENKU, djedove i bake

7 – Ljilja Barić za +supruga PERU, svekra STANKA, svekrvu LUCU, djeverove MIRKA i DRAGU, zaovu VIDU i zeta IVANA Kordića

18 – Lucija Domljan za +supruga IVANA i sve ++ iz obitelji Domljan i Tomić

18 – Ljilja Lukić za +rod. ANKU i JOZU Bukovac

Nedjelja, 31. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati