kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 18. – 23. listopada 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 18. – 23. listopada 2010.:

Ponedjeljak, 18. listopada

7 – Žarko Sakić za +rod. IVANA i IVU

7 – Djeca za +rod. TADIJU i STOJKU Orlović

18 – Mara Martić za +supruga PERU i ostale pokojne iz obitelji Martić i Kraljević

18 – Mirko Bencun za +suprugu NEVENKU, rod. RAFU i VIDU Bencun

Utorak, 19. listopada

7 – Teo Peršić za +OLGU, ANDRIJU i VLATKA Peršića te MIROSLAVA i IVONU Brozović

7 – Blaga Božić za svoje+PERU, ŠIMU, MARKA, GOJKA i KATU

18 – Pero Knezović za +rod. MARIJANA i IVU, braću ANDRIJU i IVANA

18 – Supruga Ružica Grubišić i djeca za +MILU te njegove rod. JURU i JANJU

Srijeda, 20. listopada

7 – Obitelj Alpeza za +rod. MILANA i DRAGICU te ost. pok. iz obitelji Čalić

7 – Supruga Šima i obitelj za +BARTULA – STJEPANA Petrića i ost. pok. iz ob. Petrić

18 – Drago i Tonka Kraljević za +rod. IVU i FRANJU, ANTU i nevjestu VINKU Kraljević, te MARIJU, MARIJANA, DRAGU i MLADENA Palinića

18 – Anđelka Primorac za +rod. MATU i SOFIJU, č. sestru KAROLINU i ostale pokojne iz obitelji Soldo

Četvrtak, 21. listopada

7 – Suprug Zvonimir, sin Renato Bošković i kći Žana Madžar za +LJILJANU Bošković

7 – Supruga Vesna i djeca za +NENADA Majerski

18 – Obitelj za +STANKA, IVANA i BOŽICU Bencun

18 – Nikola Pejdo za +rod. JOZU i DRAGICU te tetke JELU i STOJU

Petak, 22. listopada

7 – Djeca za +rod. TOMISLAVA i OLGU Kukić

7 – Radovan Pranjić za +suprugu ANICU (1. g.)

18 – Roditelji Jure i Snježana Puce za +sina BLAŽENKA (10. g.)

18 – Supruga Zdravka i djeca za +SAŠU Pehara

Subota, 23. listopada

7 – Obitelj Brajković za +ŽELJKA i KREŠU Brajkovića

7 – Sestra Nevena za +brata BORISA Ercega

18 – Slavka Šunjić i obitelj za +IVANA, IVU, MARU i ILIJU Šunjića

18 – Zdenka Kaljužny za +rod. ILIJU i MARU, svekra GRIGORIJA i svekrvu ELZU

Nedjelja, 24. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati