kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 16. – 21. studenog 2009.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 16. – 21. studenog 2009.:

Ponedjeljak, 16. studenog

7 – Anđelka Lovrić i obitelj za sve svoje pokojne

7 – Zdravka Zovko za +rod. IVU i MARIJANA, sestru NADU i ostale pokojne

18 – Janja Doko za +supruga NIKOLU, rod. JURU i MARU te ostale pokojne

18 – Anka Bilić za +JOZU i ŠIMU Bilić, te IVANA, DANICU i NIKICU Pehar

Utorak, 17. studenog

7 – Nikola Tomić za +majku MANDU

7 – Marko Pandža za +rod. DRAGICU i STOJANA

18 – Marica i Boro Bukvić za +VIDU (m), NIKOLU, GRGURA, RUŽU i IVANA Bukvića te ANKU Maričević

18 – Gordan Šunjić i obitelj za +PERU i MARU Šunjić

Srijeda, 18. studenog

7 – Supruga Dragica i djeca za +DRAGANA Pekića

7 – Suprug Marijan Krezić i djeca za +LJERKU

18 – Supruga i djeca za +MARKA Maslaća (2.g.)

18 – Ruža Salmanić za +supruga ILIJU, sina STJEPANA, svekrvu ANICU, oca IVANA, kumove i sve pokojne iz obitelji

Četvrtak, 19. studenog

7 – Roditelji za +DRAŽENA Repara

7 – Lucija Marković za +rod. IVANA i JANJU, kćer JANJISLAVKU, brata JOZU te sestru MANDU

18 – Jerko Bakula za +rod. NIKOLU i ANÐU

18 – Obitelj Brajković za +JELU Brajković

Petak, 20. studenog

7 – Nela Jurić za +oca ANÐELKA, stričeve CVITANA i PERU, te tetke STANU i STOJKU

7 – Božica Aničić za sve svoje pokojne

18 – Obitelj Željke Mikačić za +ILIJU i SOFIJU Mikačić te PAŠKU, ŠIMU i MIRKA Raič

18 – Mira i Neda za +tetke DANICU, ANICU, JAKU, MARU te majku KATU

Subota, 21. studenog

7 – Janja Pandža za +sina MARINKA, te rod. MARIJANA i IVU

7 – Zorica Mandarić za pokojne iz obitelji Mandarić, Falak i Zovko

18 – Obitelj Rozić za +IVANA Rozića

18 – Marica Mihalj i djeca za +supruga IVANA, svekra ILIJU, svekrvu MARU i ostale pokojne

18 – Obitelj Salaj za +ESTERU Salaj

Nedjelja, 22. studenog

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati