kruh.jpgOvdje možete pogledati tjedni raspored svetih Misa od 3. do 8. prosinca 2012. godine.

Ponedjeljak, 3. prosinca

7 – Ob. Krešimira Šilića za +rod. LJUBICU i IVANA te brata TOMISLAVA

7 – Ob. za +MATU Mirčića

18 – Marija Kovač i ob. za +supruga ILIJU i ost. ++

18 – Ob. za +IVANA Rozića

Utorak, 4. prosinca

7 – Supruga Žana za +DAMIRA (Damac) Miličevića 7 – Djeca za +PIU Radovanović

18 – Marija Bevanda za +MILENKA Karačića

18 – Ob. Rozić za +MIROSLAVA, RUŽU i FRANJU Rozić

Srijeda, 5. prosinca

7 – Mara Arapović za +rod. TADIJU i IVU te sestru STOJU

7 – Sin Krešimir za +rod. IVANA i LJUBICU te brata TOMISLAVA Šilića

18 – Ob. Tutiš za +ANÐELKU i JOZU ¸ Tutiš, te sve ++ iz ob. Tutiš i Jurić

18 – Emilija i Zdravka za +rod. ANKU i DUJU Markovinović te baku ANÐU

Četvrtak, 6. prosinca

7 – Petar Vidić za +majku ANU Vidić

7 – Djeca i ob. za +MARIJANA i MANDU Čibej te ost. ++ iz ob. Čibej

18 – Ob. Dragana Zovke za +IVANA Bevandu i ost. ++ iz ob. Bevanda

18 – Supruga Silvana Vidović i djeca za +BRUNU i sve ++ iz ob. Vidović i Aničić

Petak, 7. prosinca

7 – Mara Lovrić za +supruga ILIJU, svekra JAKIŠU, svekrvu MARU, te rod. JAGU i ŠIMU Bukovac

7 – Neda Daničić za +ANTU, FRANU, TOMU i MARU, TOMU i BOŽU Toplak te sestre JAKU i MARIJU

18 – Iva Marijanović za +supruga DRAGU, njegove roditelje i braću te sve ++ iz ob. Tomić i Marijanović

18 – Ob. Čule za +MIRKA, ILIJU, ZORU i ost. ++

Subota, 8. prosinca

7 – Mirko Ivanković za +rod. FRANJU i MARICU Ivankovića

7 – Ob. Artuković za +ANICU Lukenda

8 – Na nakanu župe

18 – Vesna Ćavar za +supruga DRAŽENA i duše u čistilištu

18 – Iva Filipović za +supruga ILIJU i sina DAVORA

Nedjelja, 9. prosinca – 2. nedjelja Došašća

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati