kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 11. – 16. lipnja 2012.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 11. – 16. lipnja 2012.:

Ponedjeljak, 11. lipnja

7 – Mara Krešo i djeca za +BOSILJKA i DAVORA

7 – Obitelj Nedjeljka Ripića za +rod. MARTINA i ANICU te KORNELIJU Šutalo

18 – Ivan Groznica za +MARU Groznica

18 – Dragica Brkić za +supruga ŽARKA, JAKOVA, JAGODU, IVANA i NATALIJU Šimović te sve ++ iz obitelji Brkić

18 – Višnja Matić za +MARKA Matića (g.)

Utorak, 12. lipnja

7 – Supruga Ljiljana i djeca za +ZDRAVKA Buhača (branitelja, 19. g.)

7 – Djeca za +rod. DANICU i JERKU Buntić, sestru ANIKU, brata RATKA i ostale ++

18 – Marina Ćurković za +JOSIPA i DRAGANA

18 – Ilonka Marijanović za +MARU Maduna

Srijeda, 13. lipnja

7 – Stela za +oca NIKU Viskovića

7 – Krešo Damjanović za +rod. KARLA i BOŽICU te ostale ++ iz obitelji

8 – Za sve poginule u Sutini i Uborku

18 – Zorka Miletić za +supruga ILIJU i oca MARTINA Merdžu

18 – Supruga Tonka i sin Dalibor za +JOZU Livaja

Četvrtak, 14. lipnja

7 – Djeca za +ADOLFA i MARU Majksner

7 – Ljilja Lukić za +rod. JOZU i ANKU Bukovac

18 – Anica Zelenika za +sinove DRAGANA i ZLATKA (branitelje) i ostale pokojne

18 – Supruga Dinka i djeca za +STJEPANA Budimira, svoje i njegove ++

Petak, 15. lipnja

7 – Zdravka Dujmović za +supruga VLADU, svekra MARKA i svekrvu JANJU

7 – Ante Petrović i djeca za +suprugu ANÐU

18 – Supruga i djeca za +NIKOLU Dujmovića

18 – Djeca za +rod. MARU i MATU Miloš, baku ANICU i djeda BLAŽA Stojčić

Subota, 16. lipnja

7 – Obitelj za +FRANJU – TOMISLAVA Vlahu (10. g.)

7 – Ivanka Rozić za +rod. MATU i TEREZU, sestru ANKU i brata ANDRIJU

18 – Vesna Ćavar za +supruga DRAŽENA, djedove, bake i ostale ++ iz obitelji Pinjuh i Grbešić

18 – Supruga Vera Gabrić i djeca za +PERU, majku LUCU i ostale ++ iz obitelji

Nedjelja, 17. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati