kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 4. – 9. lipnja 2012.:

Ponedjeljak, 4. lipnja

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 4. – 9. lipnja 2012.:

Ponedjeljak, 4. lipnja

7 – Djeca za +ANDRIJU i TONKU Zubac

7 – Koviljka Orlović za +supruga PERU i sina BRANIMIRA

18 – Kći Ruža Salmanić za +rod. LJUBICU i IVANA Perić, svekra STJEPANA i svekrvu ANICU

18 – Marinko Vučina za +rod. STANU i ŠĆEPU

18 – Nedeljka Ćurić za +braću SPASOJA (1. g.) i RAFU Sentića, rod. STOJKU i ILIJU i ostale ++ iz obitelji Ilije Sentića

Utorak, 5. lipnja

7 – Mila Slišković i djeca za +supruga IVANA

7 – Danica Palameta za +LJILJU Čuljak i DRAGICU Marić

18 – Zdravko Vojvodić za +rod. MIRKA i MARU te sve ++ iz obitelji

18 – Draga Pikula za +rod. FILIPA i ILKU Šunjić, sestru JELU i svaka NIKU Skendera

18 – Vida Brkić za +supruga ANTU

Srijeda, 6. lipnja

7 – Iva Bubalo za +supruga RUDOLFA, sina IVANA, rod. ANDRIJU i MATIJU, brata IVANA te sestre MATIJU i MARICU

7 – Dominik Pažin za +rod. PERU i MARU

18 – Ivan Mikulić i djeca za sve ++iz obitelji Nikole Mikulića

18 – Ivana Lovrić i obitelj za +oca NEDELJKA

18 – Djeca za +rod. LUCIJU i STOJANA Zubac

Četvrtak, 7. lipnja – TIJELOVO

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

Petak, 8. lipnja

7 – Sofija Golemac za +sestru MARU, svaka MARTINA i nećaka TIHOMIRA

7 – Marko Stanić za sve svoje ++

18 – Branka Rogić za +rod. ANICU i ŽARKA Biokšić

18 – Supruga Neda i djeca za +MILENKA Zeleniku

18 – Paula Azinović za +sina VINKA

Subota, 9. lipnja

7 – Obitelj za +PERU Marijanovića

7 – Anđelka Kundačina za rod. IVU i RUŽU te tetku MARU

18 – Obitelj Penava za +DANICU i MARTINA Sušac, RUŽU i IVANA Penavu

18 – Ruža Oreč za +majku MATIJU i ostale ++

Nedjelja, 10. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati