animatori.jpgU ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 20 sati bit će sastanak za sve animatore koji se žele aktivnije uključiti u život ove župe.

animatori.jpgU ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 20 sati bit će sastanak za sve animatore koji se žele aktivnije uključiti u život ove župe. Na poseban način pozivamo sve one koji mogu doprinijeti svojom prisutnošću i svojom aktivnošću.