U srijedu, 18. 1. 2017., u 20 sati, bit će treća pripremna kateheza za Susret mladih u Vukovaru, koji će se održati 29. i 30. 4. 2017. Kateheze su obvezne za sve one koji planiraju ići na ovaj Susret. Više informacija možete pronaći na website: http://shkm2017.com. Molimo sve koji planiraju ići da dođu na ovu katehezu, jer moramo prikupiti potrebne podatke za sve hodočasnike koji se traže za prijavu mladih za SHKM u Vukovaru.