U četvrtak, 31. 12. 2020., preminuo je Srđan Šuka. Srđan se rodio u Varešu, 28. 10. 1962. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Sutina, 2. 1. 2021.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!