RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA
Ponedjeljak: 1. razred u 9 ili 15 sati
2. razred u 10 ili 16 sati
Utorak: 3. razred u 9 ili 15 sati
4. razred u 10 ili 16 sati
Srijeda: 5. razred u 9 ili 15 sati
6. razred u 10 ili 16 sati
Četvrtak: 7. razred u 9 ili 15 sati
8. razred u 10 ili 16 sati
Petak: 9. razred u 9 ili 15 sati
krizmanici u 20 sati