Svi Sveti

SVI SVETI
Ovdje donosimo raspored svetih misa za pokojne koje će se slaviti po grobljima:
– Na groblju Smrčenjaci u 10 sati.
– Na groblju Masline u 11 sati.
– Na Djevojačkom groblju – sv. Ante u 12 sati.
– Na groblju Orlac u 16 sati.

DUŠNI dan
– Na groblju Kolenje – Ilići u 10 sati.
– Na groblju Šoinovac u 11 sati.
– Na groblju Gorica – Cim u 12 sati.
– Na groblju Sutina u 15 sati.
– Na groblju Raštani u 16 sati.