bozansko_milosrde.jpg

Na prvi petak, 7. 2. 2014., imat ćemo ispovijed pola sata prije jutarnje i 1 sat prije večernje svete mise za sve one koji obavljaju pobožnost Prvih petaka…

Na prvi petak, 7. 2. 2014., imat ćemo ispovijed pola sata prije jutarnje i 1 sat prije večernje svete mise za sve one koji obavljaju pobožnost Prvih petaka.