korizma2015Danas je prva korizmena nedjelja ili čista. Čista nedjelja dobila je naziv radi toga što dolazi odmah poslije čiste srijede ili pepelnice. Čista znači da se očistimo od naslaga ovoga svijeta i života u kojem živimo. Jer kako znamo da se kupamo i ugodimo tijelu da bude čisto tako i duša želi u čovjeku da bude čista i pripravna za susret sa svojim Isusom.